0 Můj účet
0 Oblíbené stránky
0 Můj košík

Introducere

S.C. StarShinerS S.R.L., dále také jen StarShinerS, jako autor, vlastník a správce webových stránek StarShinerS.ro, respektuje soukromí a bezpečnost informací, které poskytujete při používání těchto webových stránek, včetně osobních údajů, a za tímto účelem vytvořil a uplatňuje tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Váš přístup/návštěva těchto webových stránek podléhá podmínkám používání a zásadám ochrany osobních údajů, znamená jejich výslovný souhlas a představuje úplnou dohodu (smlouvu) mezi stranami.

Společnost StarShinerS si vyhrazuje právo kdykoli změnit a aktualizovat obsah webových stránek StarShinerS.ro, jakož i tyto Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky používání, a to bez předchozího upozornění. Proto tuto sekci pravidelně navštěvujte, abyste si zkontrolovali podmínky, které jste se zavázali dodržovat.

Tyto podmínky jsou platné a vztahují se na všechny webové stránky v doméně StarShinerS, jejichž autorem/vlastníkem/správcem je společnost StarShinerS S.C.. Všechny tyto webové stránky (v podobě, v jaké v současnosti existují nebo budou v budoucnu realizovány), jakož i webové stránky StarShinerS.ro budou dále souhrnně, jednotlivě nebo společně, označovány jako Stránka a/nebo Stránky.

V celém dokumentu slova v jednotném čísle zahrnují množné číslo, slova v množném čísle zahrnují jednotné číslo, slova označující mužský rod zahrnují ženský rod a slova označující ženský rod zahrnují mužský rod.

Společnost StarShinerS se zavazuje chránit soukromí svých zákazníků a bere svou odpovědnost za bezpečnost informací o zákaznících velmi vážně. Budeme jasně a transparentně uvádět, jaké informace shromažďujeme a co s nimi děláme.

Tyto zásady stanoví následující:

 • 1. jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme v souvislosti s vaším vztahem s námi jako zákazníkem a při používání našich webových stránek a online služeb;
 • 2. odkud získáváme data;
 • 3. co s těmito údaji děláme;
 • 4. jak ukládáme data;
 • 5. komu tyto údaje předáváme/zpřístupňujeme;
 • 6. jak nakládáme s vašimi právy na ochranu údajů;
 • 7. a jak dodržujeme pravidla ochrany osobních údajů.

Všechny osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s rumunskou legislativou a legislativou EU o ochraně osobních údajů.

Operátor dat

„StarShinerS” ((dále v těchto zásadách jen "my", "nás", "naše" nebo "StarShinerS") se v těchto zásadách odkazuje především na společnost StarShinerS S.R.L. Společnost je registrována v Rumunsku u obchodního rejstříku v Bihoru pod číslem J05/729/2008 s fiskálním kódem RO 23508416 a sídlem na adrese Str. Czaran Gyula Nr.5, 410240 Oradea, jud.Bihor. Společnost StarShinerS S.R.L. je "správcem" všech osobních údajů shromažďovaných a používaných v souvislosti se zákazníky společnosti StarShinerS ve smyslu ustanovení rumunského práva a nařízení EU č. 679/2016 o zpracování osobních údajů. Společnost StarShinerS S.R.L. je správcem osobních údajů registrovaným u ANSPDCP pod číslem 10834.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o vás, které nám umožňují vás identifikovat, například vaše jméno, kontaktní údaje, platební údaje a informace o vašem přístupu na naše webové stránky.

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, když si vytvoříte účet StarShinerS, abyste mohli hodnotit naše nabídky nebo zakoupit produkt v našem internetovém obchodě, když používáte webové stránky nebo jiné stránky přístupné prostřednictvím webových stránek, když se účastníte průzkumu nebo soutěže nebo když nás kontaktujete.

Konkrétně můžeme shromažďovat následující kategorie informací.:

 • a. Jméno, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, kreditní/debetní karta nebo jiné platební údaje;
 • b. Podrobné informace o kupujících, včetně jména, data narození a pohlaví;
 • c. Informații despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru;
 • d. Komunikace, kterou s námi nebo přímo k nám vedete prostřednictvím dopisů, e-mailů, chatových služeb, hovorů a sociálních médií.

Jiné údaje budeme zpracovávat pouze v případě, že jste nám k tomu dali výslovný souhlas nebo to vyžadují v té době platné zákony nebo jste tyto údaje záměrně zveřejnili.

K čemu, proč a jak dlouho vaše osobní údaje používáme?

Vaše údaje mohou být použity k následujícím účelům:

 • a. Poskytování vámi požadovaných produktů a služeb: informace, které nám poskytnete, používáme k provádění služeb, které jste si vyžádali v souvislosti s vašimi nákupy, včetně požadovaných změn souvisejících s těmito nákupy.;
 • b. Kontaktovat vás v případě změny nákupních podmínek. Tyto informace neslouží ke komerčním účelům a nemůžete se z nich odhlásit.;
 • c. K ověření vaší kreditní karty nebo jiné karty použité k platbě: vaše platební údaje používáme pro účely účetnictví, fakturace a auditu a k odhalení a/nebo zabránění podvodné činnosti.;
 • d. Pro administrativní nebo právní účely: vaše údaje používáme pro statistické a marketingové analýzy, testování systémů, studie spokojenosti zákazníků, údržbu a vývoj nebo pro řešení sporů či nároků. Naše společnost neprovádí profilování údajů na základě údajů, které od vás shromažďujeme pro účely statistické a marketingové analýzy. Jakákoli činnost profilování bude prováděna pouze s vaším předchozím souhlasem a s vynaložením veškerého úsilí, aby bylo zajištěno, že všechny údaje, o které se opíráme, jsou přesné.
 • e. Bezpečnost, zdraví, správa, prevence/odhalování trestné činnosti: vaše údaje můžeme předat státním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení, abychom splnili zákonné požadavky.;
 • f. Pro komunikaci se zákaznickým servisem: vaše údaje používáme ke správě našeho vztahu s vámi jako zákazníkem a ke zlepšování našich služeb a vašich zkušeností s námi.;
 • g. Poskytování personalizovaných služeb: vaše údaje používáme k poskytování informací, o kterých se domníváme, že vás zajímají před nákupem, během něj i po něm, a k personalizaci služeb, které vám nabízíme, například speciálních nabídek.;
 • i. Marketing: Čas od času vás budeme kontaktovat s informacemi o propagačních nabídkách a doplňkových produktech prostřednictvím online komunikace. Budete však mít možnost se k odběru těchto sdělení přihlásit nebo se z něj odhlásit tím, že to uvedete ve fázi vytváření účtu StarShinerS. V každé naší online komunikaci budete mít také možnost uvést, že si již nepřejete dostávat naše přímé marketingové materiály.t.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případě, že k tomu budeme mít zákonný důvod. Zákonný základ bude záviset na účelu, pro který jsme vaše osobní údaje shromáždili a potřebujeme je použít.

Ve většině případů budeme muset zpracovávat vaše osobní údaje, abychom s vámi mohli uzavřít kupní smlouvu.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také v jednom nebo více následujících případech.:

 • - Splnění zákonné povinnosti (např. daňových, celních požadavků nebo požadavků na ochranu spotřebitele).;
 • - Jste nám dali souhlas s použitím vašich osobních údajů (např. pro obchodní účely).;
 • - K ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné osoby;

Je to součást našich oprávněných zájmů při fungování jako obchodní společnosti (např. pro administrativní účely).

Souhlas mohou dát pouze děti starší 16 let. U dětí mladších tohoto věku je nutný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

Vaše údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné pro splnění účelu, pro který jsou zpracovávány. Při určování vhodné doby uchovávání bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, účely, pro které je zpracováváme, a to, zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky..

Musíme také zvážit dobu, po kterou může být nezbytné uchovávat osobní údaje, abychom splnili naše zákonné povinnosti (např. v souvislosti s reklamacemi při vrácení výrobku) nebo abychom mohli řešit stížnosti, dotazy a chránit naše zákonná práva v případě nároku.

Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, bezpečně je vymažeme nebo zničíme. Zvážíme také, zda a jak můžeme v průběhu času minimalizovat množství osobních údajů, které používáme, a zda můžeme zajistit anonymitu vašich osobních údajů tak, aby s vámi již nebyly spojeny nebo vás neidentifikovaly, a v takovém případě můžeme tyto informace použít bez dalšího upozornění.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Při ukládání a zpřístupňování vašich osobních údajů dodržujeme přísné bezpečnostní postupy a chráníme je před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Údaje, které nám poskytujete, jsou chráněny pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer). SSL je standardní metoda šifrování osobních údajů a údajů o kreditních kartách, aby byly bezpečně přenášeny přes internet..

Veškeré platební údaje jsou přenášeny prostřednictvím připojení SSL a ukládány v souladu se standardy Card Payment Industry Data Security Standards..

Vaše údaje můžeme zpřístupnit důvěryhodným třetím stranám pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Od všech třetích stran vyžadujeme, aby měly zavedena vhodná technická a provozní bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů v souladu s rumunskou legislativou a legislativou EU o pravidlech ochrany osobních údajů..

Mezinárodní přenos dat

StarShinerS nepředává shromážděné osobní údaje do zahraničí, ať už do členských států EU nebo mimo Evropský hospodářský prostor..

Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje nejsou předávány jiným partnerským nebo přidruženým společnostem StarShinerS..

Výjimečně však můžeme vaše osobní údaje sdílet s následujícími třetími stranami pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.:

 • a. Vládní orgány, orgány činné v trestním řízení, regulační orgány za účelem splnění zákonných požadavků.;
 • b. Společnosti vydávající kreditní a debetní karty, které nám zprostředkovávají vaše platby a kontrolu proti podvodům, které mohou vyžadovat informace o vašem způsobu platby a dodání produktu, aby mohly zpracovat vaši platbu nebo zajistit bezpečnost vaší platební transakce.;
 • c. Právním a jiným odborným poradcům, soudům a orgánům činným v trestním řízení ve všech oblastech, kde působíme, abychom mohli vymáhat svá zákonná práva v souvislosti s naší smlouvou s vámi.;

Sekce Můj účet

Všechny údaje shromážděné při registraci v sekci Můj účet budou zpracovány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Chápeme, že je důležité přijmout další opatření na ochranu soukromí a bezpečnosti dětí. Proto si děti mladší 16 let nemohou otevřít účet StarShinerS. Účet StarShinerS vytvořený dítětem mladším 16 let odstraníme, jakmile se o něm dozvíme..

Pokud je použití vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním a vymazat své osobní údaje kliknutím na tlačítka "vymazat" v sekci Můj účet..

Vaše osobní údaje obsažené v sekci Můj účet uchováváme po dobu, po kterou jste vlastníkem účtu. Vezměte prosím na vědomí, že obecné doby uchovávání se vztahují na všechny osobní údaje, které shromažďujeme za účelem uzavření smlouvy s vámi nebo plnění této smlouvy nebo proto, že máme zákonnou povinnost je zpracovávat..

Soubory cookie a monitorování stránek

Tyto webové stránky používají soubory cookie, které nám umožňují zlepšovat nabízené služby a poskytovat určité funkce, které by pro vás mohly být užitečné. To může zahrnovat soubory cookie mediálních a reklamních partnerů, které se ukládají do vašeho zařízení, když navštívíte naše stránky. Informace o zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie naleznete na webových stránkách našich partnerů..

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se přenášejí na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče, aby nám umožnily rozpoznat váš prohlížeč a pomohly nám sledovat návštěvníky našich webových stránek; umožňují nám lépe porozumět produktům a službám, které vám nejlépe vyhovují. Soubor cookie obsahuje vaše kontaktní údaje a informace, které nám umožňují identifikovat váš počítač při procházení našich stránek, abychom vám pomohli dokončit rezervaci. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale pokud si přejete, můžete toto nastavení prohlížeče změnit přijetím, odmítnutím nebo vymazáním souborů cookie. V sekci "Nápověda" na panelu nástrojů většiny prohlížečů se dozvíte, jak prohlížeči zabránit v přijímání nových souborů cookie, jak nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil na přijetí nového souboru cookie, nebo jak soubory cookie zcela zakázat. Pokud se rozhodnete tato nastavení změnit, může se stát, že některé funkce a vlastnosti nebudou fungovat podle očekávání. Soubory cookie, které používáme, nezjišťují žádné informace uložené ve vašem počítači.

Další informace o souborech cookie a o tom, jak zabránit jejich nastavování, naleznete na adrese: http://www.allaboutcookies.org.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů ("DPO"), který dohlíží na dodržování těchto zásad. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo našeho nakládání s vašimi osobními údaji, obraťte se na DPO na adrese gdpr@starshiners.com.. Máte právo si kdykoli stěžovat u dozorového úřadu. Hlavním dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů společnosti StarShinerS jakožto rumunského správce údajů je Národní dozorový úřad pro zpracování osobních údajů.

Vaše práva na ochranu údajů

Za určitých okolností máte zákonné právo:

 • 1. Požadovat informace o tom, zda o vás uchováváme osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a proč je uchováváme/využíváme.
 • 2. Požádat o přístup ke svým osobním údajům (tzv. "žádost o přístup k údajům"). To vám umožní získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a zkontrolovat, zda je zpracováváme v souladu se zákonem..
 • 3. Žádost o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme Umožňuje vám opravit neúplné nebo nepřesné údaje, které o vás uchováváme.
 • 4. Požádat o vymazání svých osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o vymazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistují závažné důvody pro jejich další zpracování. Máte také právo nás požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud jste využili svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže)..
 • 5. Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud se opíráme o oprávněný zájem (nebo zájem třetí strany) a pokud existuje něco, co vás ve vaší konkrétní situaci vede k tomu, že chcete vznést námitku proti zpracování z tohoto důvodu. Právo vznést námitku máte také v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu..
 • 6. Vznést námitku proti automatizovanému rozhodování, včetně analýzy profilu, tj. nebýt předmětem žádného automatizovaného rozhodování s využitím vašich osobních údajů nebo analýzy vašeho profilu.
 • 7. Požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o pozastavení zpracování vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom zjistili jejich přesnost nebo důvod zpracování..
 • 8. Požádat o předání vašich osobních údajů v elektronické a strukturované podobě vám nebo jiné straně (obecně známé jako právo na "přenositelnost údajů"). To vám umožňuje získat od nás vaše údaje v elektronicky použitelném formátu a předat vaše údaje jiné straně v elektronicky použitelném formátu..
 • 9. Odvolání souhlasu. V omezených případech, kdy jste udělili souhlas se shromažďováním, zpracováním a předáváním vašich osobních údajů pro určitý účel, máte právo svůj souhlas s takovým zpracováním kdykoli odvolat. Jakmile obdržíme oznámení o odvolání vašeho souhlasu, nebudeme již vaše údaje zpracovávat pro účel nebo účely, pro které jste původně souhlas udělili, pokud k tomu nebudeme mít jiný oprávněný důvod.

Pokud si přejete uplatnit některé z těchto práv, zašlete prosím vyplněný online formulář žádosti, který je k dispozici na následujícím odkazu, nebo zašlete e-mail našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu gdpr@starshiners.com nebo jej kontaktujte poštou na adrese StarShinerS S.R.L., Str. Czaran Gyula Nr.5, 410240 Oradea, jud.Bihor.

Za přístup ke svým osobním údajům (nebo za uplatnění jiných práv) nebudete muset platit žádný poplatek. Můžeme však účtovat přiměřený poplatek, pokud je vaše žádost o přístup zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená. V těchto situacích můžeme také odmítnout vyhovět vaší žádosti.

Můžeme si vyžádat konkrétní informace, abychom potvrdili vaši totožnost a zajistili vaše právo na přístup k informacím (nebo abychom mohli uplatnit vaše další práva). Jedná se o další vhodné bezpečnostní opatření, které zajistí, že osobní údaje nebudou poskytnuty nikomu, kdo není oprávněn je získat.

SC StarShinerS SRL shromažďuje následující údaje.:

Soubory cookie na:

- ss-sess konkrétně: IP, umístění v zemi, odběr newsletteru, odkaz, počet navštívených stránek v aktuální relaci.
- ss-navi: url posledního výpisu, typ zařízení, e-mail, poslední produkty přidané do košíku, poslední stránka s detailem, počet zobrazení stránek, počet návštěv webu, poslední návštěva produktu v url, poslední nákup a způsob platby.

2. Osobní údaje

Při vytváření účtu na StarShinerS.com/cz pomocí registračního systému na webových stránkách StarShinerS.com/cz jsou shromažďovány následující osobní údaje.: • E-mailová adresa;
• Přístupové heslo (toto heslo vygenerujete vy, zákazník, při vytváření účtu).

Bez těchto údajů není registrace a vytvoření účtu možné.

Po registraci a přihlášení k uživatelskému účtu a při nákupu produktu na StarShinerS.com/cz nebo při jakémkoli použití webových stránek můžete být požádáni o zadání dalších informací, jako jsou: - Celé jméno a příjmení;
- Fakturační adresa a/nebo doručovací adresa;
- Telefonní číslo;
- Případně údaje o společnosti, kterou zastupujete (a jejímž jménem jednáte), a o vaší profesi;
- Fakturační údaje;

Pokud budeme v budoucnu požadovat další osobní údaje, budeme vás o tom informovat a požádáme vás o souhlas.

3. Anonymní informace

Prostřednictvím souborů cookie a akčních značek, které my a/nebo naši spolupracovníci (prostřednictvím reklamních serverů, obsahových serverů, agentů pro analýzu webových stránek atd.) používáme na těchto webových stránkách, můžeme mít přístup k anonymním informacím o vás.:

- IP adresa;
- Země a server, ke kterému je počítač připojen;
- operační systém, typ prohlížeče a počítač, který používáte.;
- Nastavení Javy nebo souborů cookie;
- Vaše nákupní preference a chování na těchto webových stránkách (navštívené stránky, vyhledávání, které jste provedli, a produkty, které jste si prohlédli a zakoupili, datum a čas návštěvy nebo objednávky, počet návštěv a objednávek, počet návštěv na relaci prohlížení a na typ serveru, adresy URL, ze kterých jste přišli, názvy domén a webové stránky, které jste si prohlíželi), záliby a životní styl, skupiny, ke kterým jste přidruženi.;
- Demografické informace a informace o směrovacím čísle oblasti spojené s vaším serverem.;
- Aplikace a zásuvné moduly a veškeré výrazy používané při vyhledávání na našich webových stránkách.;
- Webová adresa, která vás přivedla na naše webové stránky.

Shromážděné informace nejsou zpracovány tak, aby vás identifikovaly. Tyto informace mohou být spojeny s vaší identitou pouze v případě, že máte uživatelský účet StarShinerS..

Změny zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit a o všech změnách tohoto prohlášení vás budeme informovat e-mailem nebo oznámením na našich webových stránkách..